اجازه بدهید با ساده ترین قسمت شروع کنیم .
به ناحیه پایینی سمت چپ جدول دقت کنید . این ناحیه فقط از یک سلول تشکیل شده است و علامت ریاضی هم ندارد . تنها کاری که شما باید در این ناحیه انجام بدهید این است که شماره چاپ شده را در سلول مورد نظر بنویسید .  بعد از انجام دادن این کار شما اولین ناحیه کن کن را حل کرده اید  . خیلی سخت نبود !!
خوب؛ نگاهی به  جدول بکنید ،آیا  می توانید ناحیه ی دیگری را نیز به همین طریق حل کنید ؟ بله ناحیه دیگری نزدیکیهای میانه جدول ؛  خوب دو ناحیه از جدول حل شده است :
به ناحیه ای با مشخصه "÷2" توجه کنید . از بین اعداد 1و2 و3 و 4  حاصل تقسیم کدام دو عدد برابر 2 می باشد؟
* 2 ÷ 1= 2
* 4 ÷ 2 =2
پس اعدادی که دراین ناحیه قابل استفاده اند 1 و2 و 4 هستند . آیا می توان از عدد 1 هم در این ناحیه استفاده کرد ؟ خوب اگر قوانین بازی را فراموش نکرده باشید جواب شما منفی است ، شما نمی توانید در یک ردیف یا ستون عددی را تکرار کنید  .
پس دو عدد 2و4 باقی می مانند آیا با قطعیت می توانید بگویید چه عددی را در کدام سلول قرار دهیم مسلما خیر ، پس هر دو آنها را با مداد در دو سلول یادداشت می کنیم.راهنمایی برای ناحیه "-1" وجود دارد . حاصل تفریق کدام دو عدد برابر یک است ؟
* 4-3
* 3-2
* 2-1
با نگاهی به ناحیه "÷2" متوجه می شوید که اعداد 2و 4 در ستون دوم استفاده می شوند . پس تنها اعدادی که در سلول سمت چپ ناحیه -1 می توان استفاده کرد اعداد 1و3 هستند آنها را با مداد در این سلول یادداشت می کنیم . خوب حالا به نظر شما در سلول سمت راست این ناحیه چه اعدادی می توانند جا بگیرند .
بله ، 2و 4 باید قرار بگیرند چون حاصل تفریق اعداد ناحیه در این صورت برابر یک است . (3-2=1 و4-3=1)
حالا جدول به صورت زیر در می آید:حالا به سراغ ناحیه ای در سمت راست پایین جدول خواهیم رفت  . حاصلضرب کدام سه عدد برابر 18 می شود ؟ زمان آن فرا رسیده است که مهارت های محاسباتی خود را بسنجید  .این اعداد 2و3و3 هستند (2×3×3=18) . اما جای درست این اعداد کجا می تواند باشد ؟
بر اساس این قانون که هر عدد ( در یک ردیف یا ستون) نباید بیش از یک بار تکرار شود ، 2 را بین دو عدد  3 در این ناحیه قرار می دهیم . خوب ، به نظر آسان می رسد .به ردیف پایین توجه کنید ، تنها سلول خالی این ناحیه می تواند عدد 4 را دریافت کند . این عدد را یادداشت می کنیم .با کمی دقت می توانید ردیف سوم را هم حل کنید . ناحیه ÷2 باید عدد 2 را دریافت کند تا حاصل تقسیم 4 و 2 برابر 2 شود . و تنها سلول باقیمانده این ردیف هم باید عدد 4 را دریافت کند .
اجازه بدهید تا ناحیه "+7" را امتحان کنیم . حاصل جمع کدام دو عدد از 1 تا 4 برابر 7 است . این اعداد 3و4 هستند .آیا می توان عدد 3 را در سلول سمت راست این ناحیه استفاده کرد ؟ پس 3 را در سمت چپ ناحیه و عدد 4 را در سمت چپ قرار می دهیم  .
تا اینجا بیشتر جدول حل شده است .خوب ، حتما متوجه شده اید که حالا تنها یک راه حل ممکن برای ناحیه -1 وجود دارد  .عدد 1 در سمت راست ناحیه و عدد 2 را در سمت چپ ناحیه قرار می دهیم .
تنها راه حل ممکن برای ناحیه -3 هم اعداد 1و4 هستند ( فقط این اعداد هستد که تفاضل آنها برابر 3 است )
با توجه به اینکه عدد 4 یک بار در ردیف دوم نوشته شده است ، باید عدد 4 را در سلول بالایی این ناحیه و عدد 1 را در سلول پایینی قرار دهیم .
به این ترتیب جدول زیر را خواهیم داشت  :در ادامه در ردیف اول فقط عدد 3 قابل استفاده خواهد بود و در ردیف دوم فقط عدد 2 را می توان نوشت . جدول کن کن ما کامل شد.به نظر آسان می رسید اما این ساده ترین نوع جدول کن کن بود . با چند جدول مشکل تر چطورید  ؟

نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۲۲ساعت 12:58  توسط فاطمه حسینیان  | 
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات